* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ

+++ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ

Ὁδήγησον ἡμᾶς, ἐν ὁδῷ μετανοίας, ἐκκλίνοντας ἀεί, πρὸς κακῶν ἀνοδίας,
καὶ τὸν ὑπεράγαθον, παροργίζοντας Κύριον, ἀπειρόγαμε, εὐλογημένη Μαρία,
καταφύγιον ἀπεγνωσμένων ἀνθρώπων, Θεοῦ ἐνδιαίτημα. 
 
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου