* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

Αποφθέγματα Οσ. Μακαρίου του Αιγυπτίου (Α΄)

--
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΩΣ ΩΦΕΛΙΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑὉσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου
«Πλὴν δὲ ἕν ζητεῖται, ἵνα ἔχῃ τις θησαυρὸν ἐν τ ψυχῇ καὶ τὴν ζωήν, ἥτις ἐστὶν Κύριος, ἐν τῷ νῷ· εἴτε ἐργάζεται εἴτε εὔχεται εἴτε ἀναγινώσκει, ἵνα ἔχῃ ἐκεῖνο τὸ κτῆμα τὸ μὴ παρερχόμενον, ἔστι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα».
(Ὁμιλία Γ´, § 3)

«Καὶ ὥσπερ τὸ σῶμα χωρὶς τῆς ψυχῆς νεκρόν ἐστι, μηδὲν δυνάμενον διαπράξασθαι, οὔτω χωρὶς τῆς ἐπουρανίου ψυχῆς, τοῦ θεϊκοῦ Πνεύματος, νεκρὰ τυγχάνει ἀπὸ τῆς Βασιλείας ψυχή, μηδὲν δυναμένη διαπράξασθαι τῶν τοῦ Θεοῦ ἄνευ τοῦ Πνεύματος».

(Ὁμιλία Λ´, § 3)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου