* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 7η)


+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7η


Δευτέρα, 21η Ὀκτωβρίου/3η Νοεμβρίου 2014


Ἀνδρικὸ ΤμῆμαΣυνέχεια τῆς ἐξάσκησης στὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου...


...καὶ ἐπεξήγηση τῆς διαφορᾶς μεταξὺ ρεαλιστικῆς καὶ θεολογικῆς ζωγραφικῆς.


 * * *
Τρίτη, 22α Ὀκτωβρίου/4η Νοεμβρίου 2014


 Γενικὴ Σύναξη «Ἐ.Ἐ.Ε.»


 
 
 

* * *
 
Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση

Τετάρτη, 23η Ὀκτωβρίου/5η Νοεμβρίου 2014
* * *

Πέμπτη, 24η Ὀκτωβρίου/6η Νοεμβρίου 2014


  Γυναικεῖο Τμῆμα
Χρῶμα: Θεωρία καὶ πρακτικὴ
 


* * *


Παρασκευή, 25η Ὀκτωβρίου/7η Νοεμβρίου 2014


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση


  

* * *


Σάββατο, 26η Ὀκτωβρίου/8η Νοεμβρίου 2014

 Παιδικὰ Τμήματα

Προσκυνηματικὴ καὶ Ἐκπαιδευτικὴ Ἐκδρομὴ
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου Μεγάρων

Ἐδῶ τὸ Ἐνθύμιο

Τὸ πλῆρες Χρονικὸ σύντομα
 

«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου