+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΜΑΧΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΟΣΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΝ ΣΤΟΥΔΙΤΗ

+++

Στὸν Ὑπέρμαχο τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων,
ΟΣΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΝ ΣΤΟΥΔΙΤΗ...
 (Μνήμη: 11η Νοεμβρίου)


...ἀφιερώθηκε ἡ σημερινὴ σύναξη τοῦ Ἀνδρικοῦ Τμήματος
τοῦ Ἐργαστηρίου μας.


Μετὰ ἀπὸ σύντομη ἀναφορὰ στὸν Βίο τοῦ Ὁσίου,...


... ἐστιάσθηκε ἰδιαίτερα ἡ Θεολογία τοῦ Μεγάλου θεωρητικοῦ τῆς τιμῆς καὶ προσκύνησης τῶν Ἁγίων Εἰκόνων.


Κατὰ τὴν διάρκεια δὲ τῆς συνέχισης τῆς πρακτικῆς,...

...μὲ τὴν ἐξάσκηση στὸ χρῶμα......καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ζωγραφικῆς τῆς μύτης,......ἀπὸ ὅλα τὰ Μέλη τοῦ Τμήματος,...
 

...ἔγινε ἀνάγνωση τῆς σύντομης, ἀλλὰ πολυωφέλιμης «Κατήχησης» τοῦ Ὁσίου,...


...«Περὶ ἐγκρατείας καὶ περὶ τῆς Ὁμολογίας τῶν Ἁγίων Εἰκόνων»* * *
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου