+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ΄ (Τμῆμα προχωρημένων)

+++


ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ΄

(Περίοδος 2013-2014)


Προβολή τῆς διδακτικώτατης ταινίας μικροῦ μήκους «Te amo».


Σχολιασμὸς τῆς συγκινητικῆς ταινίας
καὶ ἐξαγωγὴ χρησίμων διδαγμάτων εἰκονογραφικοῦ ἤθους...


Τὸ σημαντικώτερο ποὺ διδασκόμαστε ἀπὸ αὐτὴν,
τὴν τόσο μικρή, ἀλλὰ σημαντικὴ ταινία, εἶναι τὸ ὅτι
 «ἡ Ἀγάπη βρίσκει τρόπους, ἡ ἀδιαφορία δικαιολογίες»...


Σύντομη θεωρητικὴ ἀναφορὰ στοὺς κανόνες,
οἱ ὁποῖοι διέπουν τὴν διακόσμηση στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία
καὶ διανομὴ σχετικοῦ φυλλαδίου. 

Πέρασμα στὴν «δράση»...

  

* * *

...Εὐχάριστο διάλειμμα...

 

Παρασκευὴ χρώματος προπλασμοῦ...

   
Ξεπατίκωμα τοῦ σχεδίου στὸν καμβᾶ.

 Ἐργασία ὑπομονῆς, πολλῆς ὑπομονῆς...


...ἀλλὰ καὶ εὐκαιρία καλλιέργειας τῆς συναδελφικότητας...

 
 ...στὸ πλαίσιο τῆς δύσκολης, ἀλλὰ ὡραίας προσπάθειας...


 ...γιὰ τὸ πέρασμα...


... ἀπὸ τὸ ἐγώ...
...στὸ ἐμεῖς.
* * *


   
Συμμαζέματα καὶ συγκέντρωση τῶν περισσευμάτων...


...«ἵνα μή τι ἀπόληται»...


* * *

Τὸ ἑπόμενο Μάθημα 
 τῶν προχωρημένων
 
τὸ Σάββατο 16 Νοεμβρίου (πολ. ἡμ.), 17.30΄.

Ἡ συμμετοχὴ εἶναι ἐλεύθερη.

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου