ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Ἐ.Ἐ.Ε.»

+++

Ἡ Σύναξη τοῦ Γυναικείου Τμήματος 
θὰ πραγματοποιηθῆ Τετάρτη 3η Δεκεμβρίου πολ. ἡμ.+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου