* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

+++ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΙΩΣΗΦ ΒΟΝΤΑ - ΘΟΔΩΡΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Μὲ ἐπιτυχία καὶ σημαντικὴ προσέλευση εἰκονόφιλου καὶ γενικώτερα φιλότεχνου κόσμου...

 ...πραγματοποιήθηκαν τὰ Ἐγκαίνια

 

 Ὁ Ἰωσὴφ Βόντα, γνωστὸ Μέλος τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.», ἔλαβε μέρος
κυρίως μὲ προσωπικά, δυνατά, ἀλλὰ καὶ ὄμορφα καὶ σεμνὰ ζωγραφικά του ἔργα,
κάποια ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐμπνεύσθηκε ἀπὸ τοπία τῆς περιοχῆς μας(!),......ἐνῶ ὁ Θοδωρῆς Μπακογιάννης μὲ τοιχογραφίες...


...καὶ φορητὲς Εἰκόνες ἀξιόλογης καλλιτεχνικῆς ποιότητας,
σὲ σχέση μὲ τὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, τὸ ὁποῖο ἀσχολεῖται μὲ τὴν Ἁγιογραφία.

 
  
Μεταξὺ τῶν πολλῶν παρευρεθέντων...

...διακρίνονται καὶ ἀρκετὰ Μέλη τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.»,
τὰ ὁποῖα τίμησαν τὸν ἀγαπητὸ Συμμαθητή τους
Ἰωσήφ Βόντα,


...ὁ ὁποῖος συναγωνίζεται μαζί τους στὸν δύσκολο ἀγῶνα
γιὰ τὴν μετάβαση του ἀπὸ τὴν κοσμικὴ ζωγραφικὴ
στὴν Ὀρθόδοξη Εἰκονογραφία.


Ἡ Ἔκθεση δὲν ἔχει ἐμπορικὸ χαρακτῆρα.
Αὐτὸ διότι σύμφωνα μὲ δήλωση τοῦ Θοδωρῆ Μπακογιάννη γίνεται
«ἀπὸ ἀγάπη γι' αὐτὸ ποὺ κάνουν» οἱ δύο συμμετέχοντες. 
Μᾶλλον αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος τῆς ἐπιτυχίας της.

Ἡ διάρκειά της εἶναι πολὺ μικρή. Τελειώνει τὴν προσεχῆ Τρίτη...
 +++

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου