* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 12η)


+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»

Φυλῆς 18, Πλατεῖα Φυλῆς


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12ηἈνδρικὸ Τμῆμα
Ὁλοκλήρωση τῆς ζωγραφικῆς...

 ...τοῦ ματιοῦ...

 
...καὶ ἐξάσκηση...


...ἀπὸ ὅλα τὰ Μέλη τοῦ Τμήματος.* * *


Γυναικεῖο Τμῆμα Στὸ θεωρητικὸ μέρος...


...ἕνα θαυμάσιο Θεοτοκο-φιλικὸ κείμενο...


...ἐφ᾿ ὅσον καὶ αὐτὴ ἡ Σύναξη ἀφιερώθηκε...


...στὴν συνέχιση τῆς Μορφῆς τῆς Παναγίας μας...

 
...μὲ τρόπο σοβαρό, ὑπεύθυνο καὶ ἐπιστημονικό.

* * *


Παιδικὸ Τμῆμα


Στὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο ἔνδοξο Ἀπόστολο...


...Ἀνδρέα τὸν Πρωτόκλητο (Μνήμη: 30η Νοεμβρίου)...


...ἀλλὰ καὶ στὴν συνέχιση τῆς Παράστασης...


...τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ......ἀφιερώθηκε ἡ σημερινὴ Σύναξη...


 ...τοῦ Παιδικοῦ Τμήματος.
Ἡ φύση δίνει τὰ δικά της ἀνεξίτηλα, πολύτιμα Μαθήματα...  


...ἐνῶ ἡ ἀνάγνωση ὠφέλιμων κειμένων...  


...βοηθάει τὰ παιδιά,...  


...μικρὰ καὶ μεγάλα,... 


...νὰ συνεχίσουν...


...τὶς καλές τους προσπάθειες.  
Πρὶν τὴν ἀναχώρηση μιὰ ματιὰ στὴν πρώτη Έκδοση
τῶν Ἐργαστηριακῶν Σημειώσεων τοῦ Ἐργαστηρίου μας.

* * *


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση
Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου