ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

+++ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Τρίτη, 19η Νοεμβρίου/2α Δεκεμβρίου.
Γενικὴ Σύναξη τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.» 

 

Στὸ πλαίσιο ἁγιογράφησης τῶν νεοανακηρυχθέντων Ἁγίων, ἀναφορὰ στὸν Ὅσιο Παρθένιο Χίου,...
...ἀνάγνωση τοῦ Βίου καὶ τῶν θαυμάτων του... 


 
...καὶ ἔναρξη σχεδιασμοῦ τῆς Ἱερῆς Εἰκόνας του. 
 

Τὰ μέλη τοῦ Ἐργαστηρίου ἀσχολήθηκαν, ἐπίσης,...


 ...μὲ τὴν χρωματικὴ ἔρευνα καὶ τὴν πειραματικὴ εἰκονογράφηση Ἀγγελικῶν Μορφῶν,......ἀλλὰ καὶ διαφόρων διακοσμητικῶν μοτίβων.Ἡ ἐνασχόληση καὶ «τριβὴ» μὲ τὴν διακόσμηση...


...θεωρεῖται ἀπολύτως ἀπαραίτητη...


...καὶ πολὺ ὠφέλιμη, σὲ πρακτικὸ κυρίως ἐπίπεδο.
Εἰδικὰ γιὰ τὶς νεαρὲς ἡλικίες, τῶν ὁποίων ἡ συμμετοχὴ στὴν Σύναξη αὐτὴ
ἦταν -πρὸς χαρὰ ὅλων-, ἰδιαίτερα αὐξημένη...
...ἀποτελεῖ πηγὴ δημιουργικῆς εὐχαρίστησης,
 ἀλλὰ καὶ ἀνάπτυξης τῆς συνεργατικότητας,......πρᾶγμα, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς κύριους σκοποὺς
ὕπαρξης καὶ λειτουργίας τοῦ Ἐργαστηρίου μας.
Μὲ διακριτικὴ ὑμνολογικὴ ὑπόκρουση, ὥστε νὰ διασώζεται,
κατὰ τὸ δυνατόν, ἡ προσευχητικότητα τοῦ περιβάλλοντος,...


...ἀκόμη καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν καὶ ποικίλων δραστηριοτήτων...


 

...συνεχίσθηκε ἡ πρώτη προσπάθεια γιὰ τὸν σχεδιασμὸ
τῆς Ἱερᾶς Μορφῆς τοῦ Ὁσίου Παρθενίου,...
...ὥστε νὰ κατατεθῆ στὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα καὶ Μητροπολίτη μας,
 πρὸς ἔλεγχον καὶ ἔγκρισιν, πρὶν τὴν συνέχιση καὶ ὁλοκληρωσή της,
μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου...

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου