ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΑΞΗ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ)

+++
ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Δευτέρα 2/15η Δεκεμβρίου 2014
 


Μὲ ἀνάλυση καὶ ἐμβάθυνση τοῦ κειμένου τῆς Εἰκονολογικῆς Παρέμβασης
"Ἡ Εἰκόνα μου εἶναι ὁ κόσμος μου,
ἀλλὰ καὶ κάτι ἀσυγκρίτως περισσότερο",...

...ἀσχολήθηκε στὸ πρῶτο μέρος τῆς Σύναξής του
τὸ Ἀνδρικὸ Τμῆμα τοῦ Ἐργαστηρίου μας.


Στὸ δεύτερο, τὸ πρακτικό, μὲ τὴν συνέχεια...


...τῆς μελέτης σπουδῆς στὸ χρῶμα,...


...ἀλλὰ καὶ στὴν συνέχιση τῆς ζωγραφικῆς......τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ προσώπου.


Σειρά, μετὰ τὴν μύτη καὶ τὸ μάτι,...


...εἶχε τὸ στόμα.


Μετὰ τὴν Σύναξη, τὸ Τμῆμα σύσσωμο ἐπισκέφθηκε
τὴν Ἔκθεση Ἁγιογραφίας καὶ Ζωγραφικῆς στὸ Ὠδεῖο Φυλῆς.


Οἱ Ἰωσὴφ Βόντα καὶ Θοδωρῆς Μπακογιάννης...


...ὑποδέχθηκαν μὲ χαρὰ τὴν Ὁμάδα τοῦ Ἐργαστηρίου μας...


...καὶ περιηγήθηκαν μαζί της τὴν ὄμορφη Ἔκθεσή τους,
-ἡ ὁποία κλείνει ἀπόψε τὴν ἐλπιδοφόρα αὐλαία της-,...

...δίνοντας ἱκανοποιητικὲς ἀπαντήσεις στὰ διάφορα καλοπροαίρετα ἐρωτήματα,...


τὰ ὁποῖα τοὺς ἐτέθησαν καὶ βοηθώντας ἔτσι στὴν εἰκαστικὴ κατάρτισή της.
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου