* *** *

* *** *

+ +++ +

+ +++ +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΑΓΑΠΗΣ

+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΑΓΑΠΗΣ


Τὸ Ἐργαστήριο μας ἀνταποκρίθηκε μὲ θεαματικὴ συμμετοχὴ (34 Μέλη), στὸ κάλεσμα, προκειμένου νὰ παράσχη βοήθεια στὴν καταμέτρηση δύο Ἱερῶν Ναῶν, στὴν Δυτικὴ Πελοπόννησο.


* * *

 Τὸ ταξίδι
 Χαρούμενο καὶ Χαριτωμένο πρωινὸ ξεκίνημα, μὲ ἕνα ὄμορφο παιδικὸ τραγουδάκι,
γιὰ τὴν Ἐλπίδα καὶ τὴν Ἀγάπη.


Ἡ διαδρομὴ μὲ τὸ λεωφορεῖο χαρακτηρίσθηκε ὀρθὰ ὡς τὸ σημαντικώτερο ἴσως μέρος τῆς ἀποστολῆς,...


...ἐφ' ὅσον στὴν διάρκειά του δίνεται ἡ «χρυσὴ εὐκαιρία» γιὰ ἀνάγνωση ὠφέλιμων κειμένων,
ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων, ἀλλὰ καὶ ποικίλων γνώσεων καὶ κυρίως
γιὰ σύσφιγξη πνευματικῶν σχέσεων.

 * * *

Ἅγιος Ἀνδρέας Πατρῶν
 
  Ἡ Εἰκονογραφικὴ Ὁμάδα μας δὲν θὰ μποροῦσε... ...νὰ μὴν προσκυνήσει τὸν ἔνδοξο Πολιοῦχο τῆς Πάτρας...


 
...καὶ Πρωτόκλητο Ἀπόστολο Ἀνδρέα,...


...νὰ μὴν ἀσπασθεῖ τὸν Σταυρὸ τοῦ Μαρτυρίου Του,...


...ἀλλὰ καὶ νὰ μὴ προσέξει τὶς Εἰκόνες, καὶ εἰδικὰ τὶς τοιχογραφίες...


...στὸν τεράστιο αὐτὸ Ναὸ τῆς Πάτρας, προκειμένου νὰ ἀντλήσει ὅ,τι ὠφέλιμο.
* * *

 Παρεκκλήσιο Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου


Ἡ Ὁμάδα τοῦ Ἐργαστηρίου φθάνει στὸ ἰδιωτικὸ Παρεκκλήσιο,...
 

...ὅπου τὴν ὑποδέχονται ἀσμένως οἱ πιστοὶ ἰδιοκτῆτες, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἱερεῖς π. Ἀθανάσιος καὶ π. Λουκᾶς.Μετὰ τὸ φιλόξενο κέρασμα στὸ εὑρύχωρο καθιστικό,...


...καὶ τὴν ἀπόδοση τῆς πρέπουσας τιμῆς καὶ προσκύνησης στὸ Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο,...


...ἀρχίζει ἡ καταμέτρηση τοῦ Ναϋδρίου,...  ...ἀπὸ τὶς Ὁμάδες Ἐργασίας, οἱ ὁποῖες ἀνέλαβαν...

  
...ἀπὸ ἕνα κλῖτος, ὥστε νὰ συντομευθῆ ἡ διαδικασία.
...Στὸ Ἱερὸ μόνον οἱ Μοναχές, ἐφ' ὅσον στοὺς λαϊκοὺς
ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος μόνον κατόπιν εἰδικῆς εὐλογίας.
Τὰ μέτρα σημειώνονται μὲ προσοχή,...

 ...ἐφ' ὅσον ἡ ἐργασία αὐτὴ εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολη,...


...ἀλλὰ καὶ ἀπαιτητική, ὡς πρὸς τὴν ἀκρίβεια.

 * * *


Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Πύργου Ἠλείας
Ἀργὰ τὸ μεσημέρι, τὸ κουρασμένο,...


...ἀλλὰ χαρούμενο Ἐργαστήριο μας δέχεται τὸ καλωσόρισμα
ἀγάπης ἀπὸ τὸν Ὑπεύθυνο τοῦ Ἡσυχαστηρίου π. Γρηγόριο,... ...παλαίμαχο Ἁγιογράφο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς.


Ἡ Συλλογικότητα σφραγίζει ὅλες τὶς ἐπὶ μέρους Δραστηριότητες.


Ἔτσι, τὰ Μέλη τῆς Ὁμάδας συνέβαλαν τὸ κατὰ δύναμιν, 
ὥστε νὰ ἑτοιμασθῆ ἡ Τράπεζα ἀγάπης,......ἡ ὁποία παρετέθη πρὸς παραμυθίαν τῶν ταξιδιωτῶν,...

 
...μαζὶ μὲ τὶς ὠφέλιμες συμβουλὲς τοῦ ἔμπειρου π. Γρηγορίου.

  
Μετάβαση στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἡσυχαστηρίου καὶ ἔναρξη...


...τῶν καταμετρήσεων, μὲ συνεργασία ὅλων τῶν Μελῶν... ...καὶ χρήση τόσο τῶν παλαιοτέρων,...


...ὅσο καὶ τῶν νεωτέρων μεθόδων.


Ἡ κοπιαστικὴ μὲν, ἀλλὰ ἐνδιαφέρουσα ἐργασία...


...ὁλοκληρώνεται ἀρκετὰ σύντομα......καὶ πρὶν τὴν ἀναχώρηση βγαίνουν οἱ καθιερωμένες...


...ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες...


...καὶ μοιράζονται οἱ ἀπαραίτητες εὐλογίες.


* * *

 Ἡ ἐπιστροφὴ


Ἡ «χρυσὴ εὐκαιρία» συνεχίζει νὰ δίνεται καὶ στὴν ἐπιστροφή,...
 
 
...κατὰ τὴν ὁποία τὰ Μέλη τῆς Ἀποστολῆς βίωσαν αὐτὸ ποὺ ὁ Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς
εἶχε δηλώσει σὲ σχετικὴ Ὁμιλία του:

«...Τὰ Μέλη τοῦ Ἐργαστηρίου μας, μετέχουν ἐνεργά, κυριολεκτικὰ μυοῦνται, στὴν Ζωή,
τὸ Κάλλος καὶ τὴν Ὀμορφιά, ἐφ᾿ ὅσον πίνουν ἀπὸ τὴν αὐθεντικὴ Πηγὴ Αὐτῶν·
τὸν Χριστό μας καὶ τὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησία...
 

...Καὶ γίνονται φορεῖς τοῦ θεϊκοῦ Κάλλους... Καὶ γίνονται δημιουργικοὶ συνεχιστὲς
τοῦ πραγματικοῦ Κάλλους, τῆς ὄντως Τέχνης, τῆς Θείας Τέχνης...
Καὶ διασώζουν τὰ γνήσια κριτήρια γιὰ τὴν Τέχνη......Καὶ διαχωρίζουν χωρὶς δίλημμα τὸ θεϊκὸ ἀπὸ τὸ δαιμονικό· τὸ ἱερὸ ἀπὸ τὸ βέβηλο·
τὸ χριστοκεντρικὸ ἀπὸ τὸ ἀνθρωποκεντρικό· τὸ Ἄκτιστο ἀπὸ τὸ κτιστό· τὸ αἰώνιο ἀπὸ τὸ παροδικό·
τὸ αὐθεντικὸ ἀπὸ τὸ κίβδηλο· τὴν Ζωὴν ἀπὸ τὸν θάνατο·
τὴν Ἀξιοπρέπεια ἀπὸ τὴν εὐτέλεια...»...


...καὶ ἐπιστρέφουν στὴν βάση τους μὲ περισσότερη χαρὰ
καὶ Χάρη, μὲ ὕμνους καὶ ὠδὲς πνευματικές,
καὶ μὲ ἀνανεωμένες δυνάμεις γιὰ τὴν δύσκολη, ἀλλὰ εὐλογημένη καὶ ὡραία συνέχεια...+++

2 σχόλια:

 1. Ευχές τό Ε.Ε.Ε νά καρποφορήση στήν εικονογράφηση τών Ναών .Καί σε άλλες παρόμοιες εξορμήσεις .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε πολύ!
  Καλά Χριστούγεννα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή