+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

+++

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗᾨδὴ θ'

Σὲ τὴν φαεινὴν λαμπάδα, καὶ Μητέρα Θεοῦ,
τὴν ἀρίζηλον δόξαν καὶ ἀνωτέραν πάντων τῶν ποιημάτων
ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν.

...

Σὲ τὸν ὡς Θεὸν ἐκ τάφου, ἀναστάντα Χριστόν,
οὐ βλεφάροις ἰδόντες, ἀλλὰ καρδίας πόθῳ πεπιστευκότες,
ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν.


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου