* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (ΟΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ))

+++

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου


Μνήμη: 6η Ἀπριλίου


..."Ὅταν ἡ ψυχὴ ἀποδείξει ὅλην της τὴν προθυμία καὶ ἀγωνισθεῖ
μέσῳ τῶν πρακτικῶν ἀρετῶν, μὲ λόγο καὶ διάκριση,
τότε συστέλλει τὰ πάθη καὶ τὰ ὑποτάσσει
Τότε, οἱ φυσικὲς ἀρετὲς τὴν περιτριγυρίζουν,
καθὼς ἡ ψυχὴ συνδέεται μὲ τὸ σῶμα, καὶ σταδιακὰ
τὴν ὁδηγοῦν σὲ ἀναβάσεις μιᾶς πνευματικῆς κλίμακας,
ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὰ ὑπὲρ φύσιν.

Ὅταν, λοιπόν,
ὁ νοῦς ὑψώνεται ὑπὲρ τὸν ἑαυτόν του,

τότε φωτίζεται ἀπὸ τὴν λάμψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
κατὰ τὸ μέτρο τῆς Χάριτος ποὺ ἔλαβε,
καὶ βλέπει καθαρότερα τὴν φύση τῶν ὄντων,
ὄχι μὲ τὸν τρόπο τῶν σοφῶν τοῦ κόσμου,
ἀλλὰ κατὰ τὴν σχέση ποὺ ἔχουν πρὸς τὸν Δημιουργό.

Προκόπτει τότε
ἡ ψυχὴ στὴν θεωρία,

"τὰ μὲν ὄπισθεν ἐπιλανθανομένη,
τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινομένη".
Οἱ φυσικοὶ λογισμοὶ ὑποχωροῦν καὶ ἡ ψυχὴ
φθάνει νὰ συνδιαλεχθεῖ μὲ τὸν Θεό, ἀνειδεῶς,
δηλαδὴ χωρὶς νοήματα καὶ παραστάσεις καὶ περισπασμούς.
Φωτιζομένη ἀπὸ τὸ ἄπειρο φῶς, δὲν αἰσθάνεται διόλου
τὸ ὑλικὸ καὶ γήινο σῶμα καὶ κινεῖται μόνο πρὸς τὸν Κύριο,
μὲ ἀσυγκράτητη ἀγαπητικὴ ὀρμή.

Ἐφ' ὅσον
φθάσει σὲ τέτοια πνευματικὰ ὕψη,

διὰ τῆς ἐπιμόνου ἀσκήσεως καὶ τῆς νοερᾶς προσευχῆς,
ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τὴν ἔνδοξη ἐλευθερία τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ
καὶ γίνεται σ' αὐτὸν δυνατὸν νὰ δεῖ τὴν ἀνάσταση τῆς ψυχῆς του
πρὶν τὴν προσδωκομένη ἀνάσταση τῶν νεκρῶν"...


Κύρια πηγή κειμένου: Νέος Συναξαριστὴς
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Ἐκδ. ΙΝΔΙΚΤΟΣ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου