* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ 10

+++


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

10Ἡ Βυζαντινὴ Ἁγιογραφία, οὐσιαστικὸ μέρος τῆς προσπάθειας
τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἑνωθῆ ἢ μᾶλλον νὰ ξαναενωθῆ μὲ τὸ Θεό (θέωση),
εἶναι ἀπὸ μόνη της ὑψηλὴ πνευματικὴ λειτουργία, Μυστήριο.

Καὶ ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος, φανερὰ ἢ ἐνδόμυχα, δὲν ἔχασε ποτὲ
τὴ λαχτάρα τῆς αἰωνιότητας, δὲν θὰ πάψη
νὰ συγκινεῖται ἀπὸ τὴν Βυζαντινὴ Εἰκόνα
...
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ",
Κ. Σαρδελῆ)
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου