* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΙΣΑΥΡΟΣ, Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ


--

(Μνήμη: 18 Ἀπριλίου)


Ὁ Ὅσιος Πατέρας μας Ἰωάννης κατήγετο ἀπὸ τὴν Ἰσαυρία.
Ἀπὸ νεαρᾶς ἡλικίας φλεγόταν ἀπὸ θεῖο πόθο καὶ ἐγκατέλειψε
τὴν ματαιότητα
τοῦ κόσμου γιὰ νὰ γίνη μαθητὴς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου
τοῦ Δεκαπολίτου
(μνήμη: 20 Νοεμβρίου).

Ὑπηρέτησε με ζῆλο ἐπὶ πολλὰ ἔτη τὸν Πνευματικό του Πατέρα,
σὰν νὰ ὑπηρετοῦσε στὸ πρόσωπό του τὸν ἴδιο τὸν Κύριο.
Ἔτσι ὁ ὅσιος Γρηγόριος ἀναπαυόταν στὸν ὑποτακτικό του
καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεό, ποὺ τοῦ χάρισε ἕναν τέτοιον ὑποδειγματικὸ Μοναχό.

Ὁ Ἰωάννης ἔγινε συμμέτοχος τῶν ἐνδόξων ἀγώνων τοῦ Γέροντός του
ὑπὲρ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, ἐπὶ Λέοντος Ε’ τοῦ Ἀρμενίου, ἀλλὰ
καὶ τῶν στεφάνων,
τοὺς ὁποίους αὐτοὶ ἀπέφεραν.

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὸ 820 καὶ ἐτάφη πλησίον τοῦ φίλου του
Ἁγίου Ἰωσὴφ
τοῦ Ὑμνογράφου (μνήμη: 3 Ἀπριλίου).


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου