+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Ο Άγιος Μόδεστος Α΄, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

--

Μνήμη: 18η Δεκεμβρίου

--

3 σχόλια: