+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:





Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Δύο φροντιστηριακά μαθήματα Αγιογραφίας περιόδου Γ΄

--


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΙΜΑΚ"
ΔΥΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ







Διαβᾶστε ἐδῶ τὸ σχετικὸ χρονικὸ

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου