+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010

Εισόδια της Θεοτόκου

--
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΤὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου (21 Νεομβρίου) ξεχωρίζουν μεταξὺ τῶν Θεομητορικῶν Ἑορτῶν
διὰ τὸν πλούσιον συμβολισμόν των, ὅπως τὸν βλέπομεν ἄλλωστε εἰς τὰ τροπάρια τῆς Ἑορτῆς
καὶ τὴν εἰκονογραφίαν.
Ἡ Ἱερὰ Παράδοσις συνεπλήρωσε τὰ κενὰ τῶν Εὐαγγελίωνγύρω ἀπὸ τὴν ζωὴν τῆς Μητρὸς τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς ἐγνώρισε διδακτικοὺς σταθμοὺς τῆς ζωῆς Της,
ποὺ ἐμπνέουν καὶ τρέφουν τὴν εὐσέβεια
τῶν πιστῶν πρὸς τὸ Πρόσωπόν Της......Τὸ Μυστήριον τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς, μᾶς ὁδηγεῖ εἰς αὐτὸ τοῦτο
τὸ θησαυροφυλάκιον τῆς Παραδόσεως...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου