+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

+++


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
 

Η ΚΥΡΑ-ΦΩΤΕΙΝΙΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ
(ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΦΩΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ)


Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΦΕΛΗ


ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ


Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
(+ Επ. Χρυσοστόμου Νασλίμη)

 

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΩΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΑΣ
 

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

 

«ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ»


«Ο ΠΑΛΑΙ Τῼ ΜΩΣΕΙ ΣΥΛΛΑΛΗΣΑΣ...»

...Μέσα σὲ μιὰ Ἐκκλησία ἡ διακόσμηση δὲν εἶναι ἕνα μάζευμα
ἀπὸ διάφορες Εἰκόνες, ἀλλὰ συγκροτεῖ, κατὰ ἕναν τρόπο,
μιὰ γενικὴ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας, κι ἡ Λειτουργία, ἤγουν
«ἡ κοινὴ πρᾶξις», συγκεντρώνει τὴ σύνοδο τῶν Ἁγίων,
ποὺ εἶναι ζωγραφισμένοι, καὶ τῶν πιστῶν.
Οἱ Ἅγιοι εἶναι γυρισμένοι πρὸς τὸ μέρος τῶν δεομένων
καὶ μαζὶ πρὸς τὸν Κύριον, εἰσακούοντες τὶς παρακλήσεις
τῶν πιστῶν καὶ μεσιτεύοντες πρὸς τὸν Θεόν.Σήμερα παύσαμε νὰ καταλαβαίνουμε τὴ μεσιτεία
ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Εἰκόνα, ἐπειδὴ χάσαμε τὸ κλειδὶ
τῆς γλώσσας μὲ τὴν ὁποία μιλᾶ ἡ Εἰκόνα.
Αὐτὸ τὸ κλειδὶ εἶναι ἡ συγκεκριμένη καὶ ζωντανὴ ἔννοια
τῆς Μεταμορφώσεως, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κεντρικὴ ἰδέα
τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας.
Ὅπως ἔλεγε ἕνας παλαιὸς Ρῶσσος Ἐπίσκοπος τοῦ ιθ΄ αἰῶνος,
ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπρανχανίνωφ, «καὶ ἡ γνῶσις ἀκόμα
πὼς τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ ἁγιασθεῖ,
χάθηκε σήμερα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους».
Ἡ Εἰκόνα εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς συγκεκριμένης αὐτῆς γνώσης
ποὺ τὴν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν καθαγιασμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος,
μὲ τὴν μεταμόρφωσή του.
Ὅπως ὁ λόγος, ἔτσι κι' ἡ Εἰκόνα μᾶς δείχνει πὼς ἡ Θεία Χάρις
εἰσχωρεῖ στὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ καθαγιάζει.Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος γράφει:
«Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἡ ψυχή του ἔγινε ὅλως πῦρ,
μεταδίδει καὶ εἰς τὸ σῶμα του ἀπὸ τὴν ἰδικήν της λαμπρότητα,
καθὼς καὶ τὸ αἰσθητὸν πῦρ μεταδίδει εἰς τὸ σίδερον
ἀπὸ τὴν ἰδικήν του ἐνέργειαν» (Λόγος πγ΄)...Απόσπασμα απὸ τὸ βιβλιαρίδιο του Λεων. Ουσπένσκη
«Η ΕΙΚΟΝΑ. Λίγα λόγια γιά τη δογματική έννοιά της»* * *
 
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου