+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

+++
 
 
 
 
 

«Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ
στὰ Ἐγκαίνια τῆς Νέας Περιόδου
Μαθημάτων Ὀρθόδοξης Εἰκονογραφίας

«...Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἐργάζεται νυχθημερόν,
μὲ τὴν Λατρεία Της, τὴν Θεολογία Της, τὶς Ἱερὲς Τέχνες τῆς Παραδόσεώς Της,
μὲ τὴν Πρᾶξι καὶ τὴν Θεωρία, γιὰ νὰ διασώση τὴν Ἀρχοντιὰ τοῦ Ἀνθρώπου·
τὴν Ἀρχοντιὰ ἐκείνη, τὴν Ὁποία ἐβίωσαν οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Ἥρωές μας, ὁ εὐλογημένος Λαός μας.

συσκότισις τοῦ Ὁράματος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχοντιᾶς μας ἀποτελεῖ ἕναν

ἀπὸ τοὺς κύριους παράγοντες τῆς βαθειᾶς κρίσεως, πνευματικῆς-οἰκονομικῆς-κοινωνικῆς,
τὴν ὁποία διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Πολὺ ὀρθὰ ἔχει ἐπισημανθῆ, ὅτι «μέσα στὴν παραζάλη τοῦ “δυτικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ μας”,
ἀλλὰ καὶ τῆς μανίας μας νὰ φορέσουμε στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Γένος μας
ἕναν μανδύα παπικῆς καὶ προτεσταντικῆς ραφῆς, πετάξαμε στὰ ἄχρηστα
τοὺς ἰδικούς μας Διδασκάλους, περιφρονήσαμε τὰ πολύτιμα Μαθήματά τους,
κρατήσαμε ἀποστάσεις ἀπὸ τὰ ζωντανά μας Παραδείγματα:
τοὺς Ἥρωες καὶ τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ἀθλητὲς τῆς Φιλοκαλίας,

τοὺς “μανικοὺς ἐραστὲς” τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Σοφίας...».


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου