ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 5η)

+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5η


Δευτέρα, 7η/20ὴ Ὀκτωβρίου 2014


Ἀνδρικὸ Τμῆμα Συνέχεια τῆς ἐξάσκησης στὴν πεντάβαθμη Κλίμακα τῶν γκρίζων...


 ...καὶ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ στὴν κατανομὴ τοῦ φωτὸς
στὴν σύνθεση τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ ἁγιογραφοῦντος.


 * * *
Τρίτη, 8η/21η Ὀκτωβρίου 2014


 Γενικὴ Σύναξη «Ἐ.Ἐ.Ε.»

Ἔνα ἀκόμη βῆμα
ἀπὸ τὸ «ἐγὼ» στὸ «ἐμεῖς»...


 

Τετάρτη, 9η/22α Ὀκτωβρίου 2014

 Τὸ Ἐργαστήριο προετοιμάσθηκε, γιὰ τὴν Ἐκδήλωση
τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου.

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ Φωτο-χρονικὸ τῆς Ἐκδήλωσης
* * *

Πέμπτη, 10η/23η Ὀκτωβρίου 2014


  Γυναικεῖο Τμῆμα Ἐξάσκηση στὴν πεντάβαθμη Κλίμακα τῶν γκρίζων...


 ...καὶ προετοιμασία γιὰ τὴν ἁγιογράφηση τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ.
* * *


Παρασκευή, 11η/24η Ὀκτωβρίου 2014


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση
Ἕνεκα τῆς σφοδρῆς βροχοπτώσεως καὶ τῶν προβλημάτων
ποὺ δημιούργησε στὸ ὁδικὸ δίκτυο τῆς Ἀττικῆς,
δὲν πραγματοποιήθηκε τὸ προγραμματισμένο χρύσωμα τοῦ κάμπου τῆς Εἰκόνας τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ.


Οἱ λίγοι ζηλωτές, ποὺ ἔφθασαν τελικὰ στὸ Ἐργαστήριο διηγήθηκαν «τὰ ἐν τῇ ὁδῷ», διότι ὅπως εἶναι γνωστὸ «εἶναι τερπνὴ (εὐχάριστη) ἡ διήγηση τῆς θλίψεως, μετὰ τὴν θλίψη...».
Τὸ χρύσωμα θὰ γίνη ἄλλη ἡμέρα, ἡ ὁποία θὰ ἀνακοινωθῆ.


* * *Σάββατο, 12η/25η Ὀκτωβρίου 2014

 Παιδικὰ Τμήματα

Μιὰ ὤθηση στὰ παιδιά μας
νὰ ἀτενίσουν πάλι ψηλά,
μὲ ἐλπίδα καὶ ὅραμα
Προσευχὴ

Θεωρητικὴ κατάρτηση
 Κείμενα: - Θαῦμα χάρτινης Εἰκόνας τῆς Παναγίας, τὸ ᾽40.
 - Ἡ φροντίδα τοῦ Θεοῦ.

Video: «Ὁ Ἁγιογράφος Πανσέληνος». Μέρος Α΄


Πρακτικὴ

Σχέδιο: Χαρακτηριστικὰ προσώπου - Φρύδια

 Ζωγραφική: Ἀπόστολος Λουκᾶς

«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου