+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΦΩΤΟΧΡΟΝΙΚΟ)

+++


Ἐκδήλωση

στὴν Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων
τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
 Εἴσοδος Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ
 

 *  *  *

 Χαιρετισμός, εἰσαγωγὴ καὶ πλοήγηση στὸ Πρόγραμμα τῆς Ἐκδήλωσης, ἀπὸ τὸν Ἱεροδ. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτη

 *  *  *
 
 Εὐφροσύνη καὶ Νῖκος: Ἀπαγγελία τοῦ ποιήματος
«Ὁ Ζωγράφος τῆς Παναγίας»

 
Σύντομη ἀναφορὰ τῆς Μοναχῆς Σεραφείμας Ἁγιοαγγελίτισσας:
«Ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ὁ Προστάτης τῶν Ἁγιογράφων»


  
Ἔναρξη ἁγιογράφησης Ἀποστόλου Λουκᾶ *  *  *


  Εὐσταθία: «Ἡ Ὀρθόδοξη Εἰκόνα»

 
Εἰσήγηση Σεβασμ. Μητροπολίτου Κυπριανοῦ:
«Οἱ Εἰκονόφιλοι Πατέρες καὶ ἡ Θεολογία τους. Ἐπισηµάνσεις καὶ ἐπίκαιρες ἀπόρροιες»
Ἡ ἁγιογράφηση συνεχίζεται μὲ ἀπ᾽ εὐθείας μετάδοση σὲ ὀθόνη...

 Οἰκοδομητικὴ Συζήτηση, μετὰ τὴν Εἰσήγηση...
 


...καὶ ταυτόχρονη συνέχιση τῆς ἁγιογράφησης
 *  *  *


 Προσφορὰ δώρου στὸν Ποιμενάρχη μας, ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο.
Τὸ πρῶτο ἔργο τῆς Περιόδου:
 

Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ψυχοσώστης

 *  *  *


  
Προσκύνηση τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου
 *  *  *


«Τραταμέντο»Ἀναμνηστικὲς Εὐλογίες......καὶ τῷ Θεῷ τῶν Πατέρων ἡμῶν
δόξα, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου