+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ


+++Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ 
 

Μνήμη: 20ῃ Σεπτεμβρίου


Δοξαστικὸ τῆς Λιτῆς

Δόξα... Ἦχος πλ. β'. Γερμανοῦ

 
Τὴν στρατοπεδαρχίαν τῆς κάτω βασιλείας ἀποβαλόμενος,
καὶ διὰ ζώου ὀφθέντος σοι ἐν εἰκόνι, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν
γενόμενος ἐραστής, νῦν συγχορεύεις τοῖς ἄνω
σύν γυναικί σου καὶ τέκνοις, παμμάκαρ Εὐστάθιε·
διὸ δυσωποῦμέν σε, τῷ Κυρίῳ πρεσβεύειν,
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.* * *
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου