+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 3η)

+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3η


Δευτέρα, 23η Σεπτεμβρίου/6η Ὀκτωβρίου 2014


Ἀνδρικὸ Τμῆμα

Σχέδιο: Μερικὴ σχηματοποίηση...
Φῶς: 5βαθμη Κλίμακα τῶν γκρίζων

 


 


 


* * *


Τρίτη, 24η Σεπτεμβρίου/7η Ὀκτωβρίου 2014


 Γενικὴ Σύναξη «Ἐ.Ἐ.Ε.»

Ἔνα ἀκόμη βῆμα
ἀπὸ τὸ «ἐγὼ» στὸ «ἐμεῖς»... * * *


Τετάρτη, 25η Σεπτεμβρίου/8η Ὀκτωβρίου 2014


Τὸ Ἐργαστήριο δὲν λειτούργησε,
λόγῳ τῆς Προσευχητικῆς Σύναξης
«Κατὰ τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας»,
 ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν συμμετοχὴ
ἀρκετῶν Μελῶν, Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν του.


 * * *


Πέμπτη, 26η Σεπτεμβρίου/9η Ὀκτωβρίου 2014


  Γυναικεῖο Τμῆμα

* * *


Παρασκευή, 27η Σεπτεμβρίου/10η Ὀκτωβρίου 2014


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση

 

* * *Σάββατο, Παρασκευή, 29η Σεπτεμβρίου/11η Ὀκτωβρίου 2014

 Παιδικὰ Τμήματα

Προσευχὴ
Θεωρητικὴ κατάρτηση
 Κείμενο: Γιὰ τὴν ἀρετὴ τῆς Ἀγάπης
Video: Δὲν ὑπάρχουν σύνορα, ποὺ θὰ μᾶς κρατήσουν χωριστά. Ἀρκεῖ νὰ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο.

Σχέδιο: Χαρακτηριστικὰ προσώπου 

 
 


«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου