* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

«Η Αντιγραφή» (Μέρος Ε΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΙΘ΄)+++


«Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ»
(Μέρος Ε´)


...Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι, αἰῶνες τώρα, παρακολουθεῖ αὐτὴν
τὴν εὐλογημένη πορεία τῆς ὑπακοῆς, τὴν ὁποία ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι
παλαιοὶ Ἁγιογράφοι βάδισαν γιὰ νὰ φθάσουν στὸ ὕψος ποὺ ἔφθασαν.

Γνωρίζει καλὰ αὐτὴ τὴν ῾῾στενὴ καὶ τεθλιμένη ὁδό᾿᾿, ὅπως, ἀσφαλῶς,
καὶ τὸ ῾῾ἔνδοξο τέλος᾿᾿ της, στὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ μὲ βεβαιότητα
τοὺς λίγους ποὺ θὰ τὴν ἀκολουθήσουν.

Ἐπίσης, δὲν τοῦ διαφεύγει πῶς μόνον αὐτοὶ ποὺ ταπεινώνονται
καὶ μαθητεύουν, κάνοντας ἔτσι ὑπακοὴ καὶ δείχνοντας
σεβασμὸ στοὺς παλαιοτέρους, καταφέρνουν, μὲ τὴν Χάρη
καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ τὸ ἀκολουθήσουν κατόπιν μὲ ἐπιτυχία.
Διότι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς,
διὰ μέσου τῆς Ἀμώμου Νύμφης Του Ἐκκλησίας, συχνὰ τοῦ ἀναθέτει
δύσκολες, ἀλλὰ ὡραῖες καὶ σημαντικὲς,
γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἀποστολές.
Εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ὁδός, τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ταπείνωσης,
τῶν δύο αὐτῶν πηγῶν πνευματικῆς δυνάμεως καὶ ἐμπνεύσεως,
τὴν ὁποία ὁφείλουμε μὲ τὴν σειρά μας νὰ βαδίσουμε καὶ ἐμεῖς
οἱ νεώτεροι Ἁγιογράφοι, ἂν φυσικὰ ἐπιθυμοῦμε νὰ συνεχίσουμε
τὸν καλὸ ἀγῶνα, στὰ ἴχνη τῶν μεγάλων Πατέρων μας.


* * *+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου