+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ+++


Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ


...Ἔτρεφε ξεχωριστή, τρυφερή, παιδικὴ ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη
στὴν Ὑπεραγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ...

...Τὴν ἴδια εὐλάβεια πρὸς τὴν Παναγία καλλιεργοῦσε
καὶ σ' ἐκείνους ποὺ ζητοῦσαν τὶς νουθεσίες του...

...Τὴν ἀφοσοίωσί του στὴν Παναγία δείχνει καὶ τὸ ἀκόλουθο περιστατικό:
Στὸ κελλί του -αὐτὸ ποὺ πῆρε ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἔγινε μεγαλόσχημος-
τὸ ὅμοιο μὲ σπηλιά, δὲν ὑπῆρχε παρὰ μόνο ἕνα παράθυρο.
Ἀπ' ἐκεῖ φωτιζόταν. Κάποτε πῆρε τὴν ἀπόφασι νὰ τὸ κλείσει κι αὐτό.
- Τί μοῦ χρειάζεται τὸ αἰσθητὸ φῶς; εἶπε.
Ἡ Πανάχραντος εἶναι τὸ φῶς τῶν ματιῶν καὶ τῆς ψυχῆς μου.
Ἔτσι ἐκάλυψε τὸ ἄνοιγμα τοῦ παραθύρου μὲ τὴν Εἰκόνα Της
καὶ κρέμασε ἐκεῖ μιὰ ἀκοίμητη κανδήλα,
ποὺ τὸ ἀμυδρὸ φῶς της ἐφώτιζε τὸ κελλί.Ἡ Εἰκόνα αὐτὴ στὴν ὑπόλοιπη ζωή του
ἦταν μάρτυρας τῶν μυστικῶν του ἀναβάσεων.
Προσευχόμενος κάποτε μπροστὰ στὴν Εἰκόνα ζήτησε
ἀπὸ τὴν Δέσποινα νὰ τοῦ ἀποκαλύψη τὴν ἀποστολὴ
ποὺ πῆρε ἐπάνω του μὲ τὸ Σχῆμα. Καὶ ἄκουσε τὴν φωνή Της:
- Τὸ Σχῆμα ποὺ πῆρες σημαίνει, νὰ ἁγιάζης τὸν ἑαυτό σου
μὲ τὴν προσευχή, γιὰ χάρι ὅλου τοῦ κόσμου...


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου