* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

Βίος του Οσίου πατρός ημών Βασιλείου του μεγάλου

--

Η ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
«Ἡ τῆς Εἰκόνος τιμή ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει»
...Η Εικόνα λοιπόν, αποτελεί το αισθητό μέσο ανάμεσα στους πιστούς
και στο πρωτότυπο, το οποίο είναι αθέατο γι' αυτούς.
Ο Μέγας Βασίλειος κάνει ένα διαχωρισμό της Εικόνος
σε «φυσική» και «τεχνητή».
Και τα δύο αυτά είδη Εικόνων έχουν ένα κοινό γνώρισμα,
την ομοιότητα με το πρωτότυπο που εικονίζουν.
.....ο Μέγας Βασίλειος αποφαίνεται:
«α γαρ ο λόγος της ιστορίας δι' ακοής παρίστησι,
ταύτα γραφική σιωπώσα δια μιμήσεως δείκνυσι»...

...Ο Μέγας Βασίλειος διακηρύττει ότι «η της Εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει».
Βεβαίως εδώ ο Άγιος αναφέρεται στην σχέση του Υιού προς τον Θεό Πατέρα,
όμως η θέση αυτή χρησιμοποιήθηκε και από την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο
για τη δικαίωση των αγίων Εικόνων.
Σημειώνει η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος, ότι η προσκύνηση των Εικόνων
είναι σχετική και τιμητική, ενώ η λατρευτική προσκύνηση αναφέρεται μόνο στον Θεό.
Έτσι, λοιπόν, συμπερασματικά δεχόμαστε, ότι η τιμή της εικόνας του Αγίου
αναφέρεται στο πρωτότυπό της και μέσω του εικονιζομένου Αγίου
απονέμεται στον ίδιο τον Θεό...


 
Πηγή κειμένου: http://www.impantokratoros.gr--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου