* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Ο Οσιομάρτυς Παύλος ο εν τη Μονή του Καϊουμά+++

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ο ΕΝ Τῌ ΜΟΝῌ ΤΟΥ ΚΑΪΟΥΜΑ

Μνήμη: 8ῃ ἸουνίουὉ Ὅσιος Παῦλος γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη,
ὅπου καὶ ἐκάρη Μοναχός.
Ὅταν ἐβασίλευσε ὁ εἰκονομάχος Κωνσταντίνος Ε΄
ὁ Κοπρώνυμος,
ὁ Ὅσιος ὁμολόγησε μὲ ἀνδρεία τὸν Ὀρθόδοξη Πίστη
καὶ ἤλεγξε κατὰ πρόσωπον τὸν δυσσεβὴ τύραννο. Μεταξὺ τῶν ἄλλων,
τοῦ ὑπενθύμισε ὅτι δὲν ἐπιτρεπόταν
στὸν αὐτοκράτορα νὰ ἐπεμβαίνει
στὰ τῆς Ἐκκλησίας
καὶ νὰ ἀλλοιώνει τὶς σεπτὲς παραδόσεις,
οἱ ὁποῖες θεσπίστηκαν
ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες
καὶ μὲ τὴν πρόφαση τῆς "κάθαρσης" νὰ εἰσάγει τὴν ἀσέβεια.

Ὁ αὐτοκράτορας ἔξαλλος ἀπὸ τὸν δίκαιο ἔλεγχο τοῦ Ὁσίου, διέταξε
νὰ τὸν φυλακίσουν ὡς τολμητία καὶ νὰ ἀσφαλίσουν
τὰ πόδια του
στὸ τιμωρητικὸ ξύλο.
Ὅταν σὲ λίγες ἡμέρες ὁ Ὅσιος παρουσιάστηκε πάλι
ἐνώπιον τοῦ τυράννου
ἐπανέλαβε μὲ ἀκόμη μεγαλύτερο ζῆλο τὴν ὁμολογία του,
κάνοντας ἔτσι τὸν Κοπρώνυμο νὰ διατάξη τὴν κοπὴ τῆς μύτης του.

Τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα, σὲ τρίτη ἀνάκριση, ὁ Ὅσιος δήλωσε·
«Οὔτε ὀ παρατεταμένος ἐγκλεισμός, οὔτε οἱ ἀκρωτηριάσεις, οὔτε ὁποιαδήποτε
ἄλλη μορφὴ θανάτωσης θὰ μὲ κάνουν
νὰ ἀρνηθῶ τὴν τιμὴ τῶν ἱερῶν Εἰκόνων!
».
Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ τύραννος δαιμονίσθηκε καὶ διέταξε νὰ περιχύσουν
τὸν Ὅσιο μὲ λιωμένη πίσσα καὶ μετὰ νὰ τὸν κλείσουν στὴν φυλακή.

Ἐκεῖ ὁ Ὅσιος τρεφόταν μὲ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἱερὰ Προσευχή.
Μετὰ ἀπὸ τέταρτη ἀνάκριση μὲ τὰ ἴδια ἀποτελέσματα, ὁ δυσσεβὴς
αὐτοκράτορας διέταξε νὰ τυφλωθῆ ὁ Ὅσιος
καὶ νὰ συρθῆ κατόπιν
μὲ σχοινιὰ μέχρι τὴν ἀγορά.
Στὸ μαρτύριο αὐτὸ ὁ Ὅσιος παρέδωσε
τὴν ἡρωϊκὴ ψυχή του
καὶ οἱ ἐργάτες τῆς ἀνομίας ἔριξαν
τὸ Ἅγιο μαρτυρικὸ σῶμα του
στὰ σκυλιά.

Εὐσεβεῖς Χριστιανοί, ὅμως, κατάφεραν νὰ τὸ πάρουν
καὶ νὰ τὸ ἐνταφιάσουν κρυφὰ κοντὰ στὴν Μονὴ Καϊουμᾶ,
στὴν συνοικία τῆς στέρνας τοῦ Ἄσπαρ.

Μετὰ ἀπὸ ἑκατὸν δεκαοκτὼ χρόνια ὁ Ἅγιος Πατριάρχης Ἀντώνιος
ἔλαβε ἐντολὴ σὲ ἐνύπνιο νὰ κάνη τὴν ἀνακομιδὴ τοῦ τιμίου Λειψάνου τοῦ Ὁσίου.
Πράγματι, ἀφοῦ ἐτέλεσε πρῶτα τὴν θεία Λειτουργία στὴν Μονὴ Καϊουμᾶ,
ὁ Πατριάρχης ἄρχισε τὴν ἔρευνα γιὰ τὴν ἀνεύρεση τοῦ θησαυροῦ.

Τὸ σκήνωμα βρέθηκε τελικῶς κρυμένο πίσω ἀπὸ ἕνα ὁγκόλιθο, ὁ ὁποῖος
μόλις μετακινήθηκε ἀπεκάλυψε τὸ Ἅγιο Λείψανο,
τὸ ὁποῖο ἦταν ἐντελῶς ἄφθορο
καὶ εὐωδίαζε ἄρρητα.
Μεταφέρθηκε τότε μὲ τιμὲς στὸν Ναὸ τῆς Θεοτόκου,
ὅπου ὁλόκληρη ἡ Βασιλεύουσα προσέδραμε, προκειμένου νὰ τὸ τιμήση.
Ἀναφέρεται δὲ ὅτι πλῆθος θαυμάτων ἐπιτελέσθηκαν τότε.+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου