+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (Μέρος Η΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΛΑ΄)


...Στὴν δεύτερη φάση τῆς σχηματοποίησης, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται
ὡς μερικὴ ἔναντι τῆς πρώτης, τῆς γενικῆς, τὰ μικρότερα στοιχεῖα,
τὰ ὁποῖα περικλείονται μέσα στὰ γενικά, ἀποδίδονται ἀπέριττα,
μόνον μὲ ἁπλὲς γραμμές, οἱ ὁποῖες στὴν ζωγραφικὴ
ὀνομάζονται οὐσιώδεις γραμμές:Τὸ θεῖο Πρόσωπο, τὰ ἄχραντα Χέρια, τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο, τὸ σημεῖο,
ὁ μεγάλος ξύλινος Σταυρός, ὁ ὁποῖος βρίσκεται ὄπισθεν τοῦ Κυρίου,
τὸ σωσμένο Προβατάκι καὶ τὰ φορέματα τοῦ Κυρίου.

Στὸ στάδιο αὐτὸ τῆς ἐργασίας πρέπει νὰ λαμβάνεται μέριμνα,
ὥστε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ζωγραφικοῦ μέρους τῆς Εἰκόνας νὰ εἶναι ἴσο
μὲ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ χρυσοῦ ῾῾κάμπου᾿᾿, ποὺ τὸ περιβάλλει.

Αὐτὸς εἶναι ἕνας σημαντικὸς καὶ οὐσιαστικὸς κανόνας,
γιὰ τὸν ὁποῖο γίνεται ἀναφορὰ στὴν συνέχεια,
στὸ κεφάλαιο γιὰ τὴν κατανομὴ τοῦ φωτός.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου