* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΠΟΠΟΒΙΤΣ), Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ,
ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ὁ Ἅγιος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ὁμολογητής, Ἰουστῖνος (Πόποβιτς)
γεννήθηκε, ἔδρασε, ὁμολόγησε καὶ ἐκοιμήθη στὴν πολύπαθη Σερβία,
κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ ἔτους 1979.
Ἡ μνήμη του ὁρίσθηκε νὰ ἑορτάζεται τὴν 1η Ἰουνίου,
ὥστε νὰ μὴ συμπίπτει μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου.


Ἀποσπάσματα Θεοφωτίστων κειμένων τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ Ἁγίου
μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ.
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου