* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011

"Αγιογραφία - Προσευχή και Άγιο Πνεύμα" Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΙB΄)+++

«ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ»


...Οἱ ἁγιογράφοι πρῶτα - πρῶτα ἀνάβουν τὸ καντηλάκι,
θυμιάζουν τὸ Ἁγιογραφεῖο καὶ προσεύχονται, ζητώντας τὴν βοήθεια
καὶ τὴν φώτιση τῆς Παναγίας μας, τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ καὶ τοῦ Ἁγίου,
τὸν ὁποῖο πρόκειται νὰ ἁγιογραφήσουν.
Ἡ ψαλμωδία, ποὺ ἀκούγεται χαμηλόφωνα,
τοὺς ἐνισχύει
καὶ τοὺς συντροφεύει.
Ἡ προσευχὴ δίνει φτερὰ στὰ χέρια τους,
ἔμπνευση στὴν διάνοιά τους καὶ γαλήνη στὴν ψυχή τους.
Οἱ σοφὲς συμβουλές του Πνευματικού τους Πατέρα καὶ Διδάσκαλου
πάντοτε βρίσκονται στὴν καρδιὰ καὶ τὴν μνήμη τους:

«Ὅταν ἁγιογραφοῦμε προσευχόμενοι, τότε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
μᾶς σκεπάζει, μᾶς φωτίζει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ»

Ὁ Χριστός μας, ἡ Παναγία μας, ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ πρῶτος
Ἁγιογράφος Λουκᾶς, ὁ Προστάτης καὶ Ὁδηγὸς τῶν Ἁγιογράφων,
οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἅγιοι ποὺ ἁγιογραφοῦνται, βοηθοῦν οἱ Ἴδιοι νὰ γίνουν
οἱ Εἰκόνες τους , ὅπως ἁρμόζει, ῾῾ἱεροπρεπῶς καὶ ἱεροτύπως᾿᾿,
καὶ γεμίζουν χαρὰ καὶ ἐλπίδα τὴν καρδιά τους.Τὴν ἐλπίδα, ὅτι μὲ τὴν βοήθειά Τους ὅλα θὰ πᾶνε καλά, τὰ ἐμπόδια
ποὺ φέρνει ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος μισεῖ τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες, θὰ ξεπεραστοῦν,
καὶ τελικὰ ἡ θεία λάμψη ἄλλης μιᾶς καινούργιας Εἰκόνας θὰ διοχετεύση
τὸ Φῶς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν στὸν κόσμο μας,
ποὺ τόσο πολὺ Τὸ ἔχει ἀνάγκη...
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας»


+++


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου