* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Μάθημα Αγιογραφίας Ε΄ περιόδου Γ΄ (2010-2011)+++

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε΄
ΠΕΡΙΟΔΟΥ Γ΄ (2010-2011)
Πρὸς τιμὴν τοῦ μεγάλου ὑπερασπιστοῦ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων
Μεθοδίου Πατριάρχου Κων/λεως τοῦ Ὁμολογητοῦ (14 Ἰουνίου),
πραγματοποιήθηκε ἐχθές, Σάββατο 12 Ἰουνίου (Ἐκκλ. ἡμερ.),
τὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο Μάθημα Ἁγιογραφίας
τῆς ἐφετινῆς,
τρίτης Περιόδου τῶν Μαθημάτων, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει

καὶ παραδίδει δωρεὰν τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλῆς Ἀττικῆς.
Ἡ ἀνωτέρω παρουσίασις ῾῾μιλᾶ᾽᾽ γιὰ τὸ Μάθημα
πολὺ εὐγλωττότερα ἀπὸ ὁποιοδήποτε κείμενο,
ἐφ ὅσον κατὰ τὴν σοφὴ λαϊκὴ παροιμία
«μιὰ εἰκόνα = χίλιες λέξεις».


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου