* * *

*  *  *

* +++ *ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Εγκαίνια του Πανίερου Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού Ημών Αναστάσεως+++

Ο ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΜνήμη Ἐγκαινίων: 13ῃ Σεπτεμβρίου


Ἀπολυτίκιον τῶν Ἐγκαινίων. Ἦχος δ´.

Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος τὴν εὐπρέπειαν,
καὶ τὴν κάτω συναπέδειξας ὡραιότητα,
τοῦ ἁγίου σκηνώματος τῆς δόξης σου Κύριε.
Κραταίωσον αὐτὸ εἰς αἰῶνα αἰῶνος,
καὶ πρόσδεξαι ἡμῶν, τὰς ἐν αὐτῷ ἀπαύστως
προσαγομένας σοι δεήσεις,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,
ἡ πάντων ζωὴ καὶ ἀνάστασις.


Ἀπολυτίκιον τῶν Ἐγκαινίων. Ἦχος δ´.


Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία,
ἀνεδείχθη ἅπαντας, φωταγωγοῦσα τοὺς πιστούς·
ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζομεν·
Τοῦτον τὸν Οἶκον, στερέωσον, Κύριε.


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου