+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011

Όλα στο Ναό γεμίζουν με την Δύναμη του Θεού

+++

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Κήρυγμα τοῦ Σεβασμ. ᾿Επισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου,
ἐπὶ τῇ Εὐκαιρίᾳ τῶν ᾿Εγκαινίων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ

τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὴν Σόφια Βουλγαρίας...Ὅλα στὸν Ναὸ γεμίζουν μὲ τὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ.
῾Ο Θεός, ὁ ῾Οποῖος ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ὄχι μόνον φανερώνεται ἐδῶ,
ἀλλὰ προσφέρει ἐπίσης εἰς βρῶσιν τὴν θεία Σάρκα Του.
᾿Εδῶ τὸ ῞Αγιον Πνεῦμα πνέει στὰ Μυστήρια. ῾Η πληρότητα τῆς Θεότητος
ἦταν τόσο ἄφθονη στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὥστε «πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι
αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾿ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας» (Λουκ. στ´ 19)
- τὸ ἁπλὸ ἄγγιγμα τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου Του
ἐθεράπευσε τὴν αἱμορροοῦσα
γυναῖκα.


῾Ομοίως, στὸν Ναὸ ἕνα ἁπλὸ ἄγγιγμα τῆς πίστεως στὴν ἱερότητα
δύναται νὰ προξενήση ἀπελευθέρωσι δυνάμεως ἰαματικῆς ψυχῆς
καὶ
σώματος. Κάθε τι τὸ ὁρατὸ ἐπιτελούμενο ἐνταῦθα -οἱ ἱεροπραξίες,
οἱ εἰκόνες,
οἱ τελετές- ὁμοιάζει μὲ ἱερὸ ἱμάτιο τοῦ Χριστοῦ,
ὑφασμένο ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία,
διαπερασμένο ἀπὸ τὴν ἀήττητη δύναμί Του
καὶ προσφέρον ὠφέλειες καὶ
σωτηρία σὲ ὅλους ὅσοι προσέρχονται
καὶ ἐγγίζουν αὐτὸ μὲ πίστι»...


Ὁλόκληρο τὸ χρονικὸ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ Κήρυγμα ἐδῶ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου