+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011

Ο Άγιος Φώτιος ο Μέγας

--

Μνήμη: 6η Φεβρουαρίου


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄.

Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμότροπος καὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλος,
τῷ
Δεσπότῃ τῶν ὅλων ἱκέτευε, Φώτιε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ
δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.


...Η αληθινή Χριστιανική ζωή είναι η γέφυρα
που συνδέει τον ουρανό με την γη, η συνεχής πηδαλιούχηση
του πορθμείου εκείνου, το οποίο, όπως λέγει ο ιερός Φώτιος,
έρχεται από τον ουρανό και «διαπορθμεύει ημίν
την εκείθεν αγαθοειδή καιθείαν ευμένειαν» και Χάρη.
Αυτό ακριβώς είναι το αληθινό ήθος της Ορθοδοξίας:
η αναγέννηση, ένωση, μετοχή και κοινωνία
με τον Χριστό διά του Αγίου Πνεύματος.

Το Ορθόδοξο, λοιπόν, ήθος, που είναι η κοινωνία
του προσώπου με τον Θεό Πατέρα εν Χριστώ διά του Αγίου Πνεύματος,
και ο αγιασμός του όλου ανθρώπου στην οδό της θεώσεως,
αρχίζει να υπάρχει μόνο όταν έχουμε ως προϋπόθεση
την ορθή πίστη, την ορθοδοξία.
Γι αυτό ουδέποτε ο Άγιος ανέχθηκε οποιαδήποτε
παρασιώπηση ή παραφθορά της αλήθειας...


Διαβᾶστε ἐδῶ ὁλόκληρο τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου
καὶ
ἐδῶ μία συγκλονιστική ὁμιλία μὲ θέμα τὸν Ἅγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου