+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Δόγμα και εικόνα. Εκκλησία και τέχνη (Μ. Φώτιος), Μέρος Β΄

--

᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ῾Αγίου Πατρὸς ἡμῶν
Φωτίου τοῦ Μεγάλου
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

(6η Φεβρουαρίου)


ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

(Μέρος Β ́)

...τί μπορεί να προσφέρει μόνος του
στην ιερή υπόθεση των εικόνων ένας άνθρωπος,

όσο ενημερωμένος και ειδικός και αν είναι,
όπως συμβαίνει με την περίπτωση
του Μεγάλου Φωτίου,
στον οποίο και αναφερόμαστε;


Ωστόσο σ` αυτή την ένσταση οφείλουμε ευθύς αμέσως
αντιπαρατάξουμε
την ιστορική αρχή σύμφωνα με την οποία
οι νόμοι και οι κανόνες
χρειάζονται ερμηνεία και ανάλυση
και οι αποφάσεις δικαιώνονται
τότε μόνον όταν έχουν συνέχεια
και συνέπεια και όμόφωνη την αποδοχή τους
από την κοινή συνείδηση της Εκκλησίας μέσα στο χρόνο. Μέσα από τους λόγους και τις επιστολές του
ο Φώτιος συχνά οδηγήθηκε
στην ανάγκη να περιγράψει
και να αναλύσει, να διηγηθεί και να επαινέσει,
να σηματοδοτήσει
την παρουσίαση ενός νέου δημιουργικού έργου,

είτε αυτό ήταν ναός είτε λατρευτική εικόνα.
..


Μονή της Χώρας, ΚωνσταντινούποληΑπό το βιβλίο
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Αθανασίου Παλιούρα

1 σχόλιο: