+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Δόγμα και εικόνα. Εκκλησία και τέχνη (Μ. Φώτιος) Μέρος Α΄

--

᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ῾Αγίου Πατρὸς ἡμῶν
Φωτίου τοῦ Μεγάλου
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

(6η Φεβρουαρίου)


ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

(Μέρος Α ́)

Όταν η Εκκλησία περνάει τσακισμένη, αλλά θριαμβευτικά
τις Συμπληγάδες
της Εικονομαχίας, όταν η αυτοκρατορία
βγαίνει τελικά ενισχυμένη
μέσα από τον σπαραγμό και τη διάλυση
που επιχείρησαν οι Εικονομάχοι,
όταν συμφέροντα και όνειρα
θυσιάζονται στο βωμό της αλήθειας,
όταν νέοι μάρτυρες με κορυφαίους
την Θεοδοσία και το Στέφανο το Νέο,
ποτίζουν με το αίμα τους
τις ρίζες του βαθύσκιωτου δένδρου της Ορθοδοξίας,......όταν ιδιαίτερα η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος θεσπίζει
με τις αποφάσεις της όρους
και κανόνες λειτουργίας
και αρμονικής ένταξης της τέχνης μέσα στη λατρεία,
τί μπορεί να προσφέρει μόνος του στην ιερή υπόθεση
των Εικόνων ένας άνθρωπος,
όσο ενημερωμένος και ειδικός
και αν είναι, όπως συμβαίνει με την περίπτωση

του Μεγάλου Φωτίου, στον οποίο και αναφερόμαστε;...

Από το βιβλίο
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Αθανασίου Παλιούρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου