* * *

*  *  *

* +++ *ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

--

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μνήμη: 25η Ἰανουαρίου


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄.

«Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου,
τὰς τῶν ρητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας·
ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι,
καί τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι.
Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,
Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν»


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου