+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023

Η ΑΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΚΥΛΙΝΑ Η ΕΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

+++Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μνήμη: 27η Σεπτεμβρίου
 


 
 
 +++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου