+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

100.000 ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

+++
 


Οἱ Ἅγιοι 100.000 Γεωργιανοὶ Μάρτυρες
(Οἱ διὰ τὴν τιμὴν τῶν Ἁγίων Εἰκόνων μαρτυρήσαντες)

Μνήμη: 31η Ὀκτωβρίου


Οἱ Ἅγιοι ἐμαρτύρησαν στὴν Τυφλίδα, πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας,
κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 1227.

Οἱ Τουρκμένοι μὲ τὴν βοήθεια τῶν Περσῶν κατέλαβαν τὴν Τυφλίδα
καὶ ἀφοῦ κατέκαψαν τὸν Καθεδρικὸ Ναό (ἀριστερὰ τῆς Εἰκόνος),
μετέφεραν τὶς Εἰκόνες τοῦ Σωτῆρος καὶ τῆς Θεοτόκου
στὴν γέφυρα τοῦ ποταμοῦ,
ὁ ὁποῖος διασχίζει τὴν πόλη.
Κατόπιν ἀνήγγειλαν στοὺς αἰχμαλώτους Χριστιανοὺς Γεωργιανοὺς
ὅτι ὅποιος ἀρνηθεῖ νὰ περάση τὴν γέφυρα
πατώντας τὶς
Ἱερὲς Εἰκόνες θὰ τὸν ἐσφαγίαζαν.

Δέκα μυριάδες πιστῶν κατέπτυσαν τὸ ἀσεβὲς πρόσταγμα τῶν τυράννων,
καὶ προτίμησαν μᾶλλον νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ ἀτιμάσουν τὶς Ἅγιες Εἰκόνες.
Ἑνώθηκαν ἔτσι διὰ τοῦ Μαρτυρίου τους μὲ τὸν Δεσπότη Χριστὸ,
τοῦ Ὁποίου τὴν Εἰκόνα ἐτίμησαν μὲ τὸ Ἅγιο αἷμα τους.


Ταῖς Αὐτῶν ἁγίαις πρεσβεῖαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν!

 
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου