+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Ο Όσιος Νίκων, ο Μετανοείτε

+++


Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ
Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»


Μνήμη: 26ῃ Νοεμβρίου


Προσόμοιον Ἑσπερινοῦ

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι.Δεῦτε προσκυνήσωμεν, λαὸς ἐν Οἴκῳ Κυρίου,
ὅπου τὸ πανάγιον, σκῆνος τεθησαύρισται τοῦ Παμμάκαρος·
ὧ τερπνοῖς ἄσμασι, καὶ φαιδραῖς λαμπάσι, λιτανεύοντες βοήσωμεν·
Ἅγιε πρόφθασον, καὶ τοὺς ἐν ἀνάγκαις ἐλέησον,
καὶ κλύδωνος ἐξάρπασον, καὶ τῆς καταιγίδος τῶν θλίψεων,
ἵνα τὴν τερπνήν σου καὶ πάντιμον δοξάζωμεν σορόν,
καὶ τὴν Εἰκόνα σεβώμεθα, μύρον ἀναβλύζουσαν.+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου