+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

«ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΦΑΝΕΣ...»

+++


«Ἡ Εὐθύνη σπάνια βρίσκει πλάτες γιὰ νὰ τὴν σηκώσουν»Πηγή: hsir.org


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου