+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄: "Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ"

+++

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄

+Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος,
Ἱστορικὸς Τέχνης


«Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ:
Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»

«...Ἡ Θεανδρικὴ Μορφὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἀπὸ τὸν Γ΄ μ.Χ. αἰῶνα καὶ μέχρι σήμερα, ζωγραφίζεται
ἀπαράλλακτη στὰ βασικά της χαρακτηριστικά
σὁλόκληρη τὴν Ὀρθοδοξία.
Μόνον λόγοι οἰκονομίας, ἐπιτρέπουν ἢ καὶ ἐπιβάλλουν

ἐνίοτε, τὴν διακριτικὴ διαφοροποίηση τῆς Μορφῆς Αὐτοῦ,
ὁ Ὁποῖος καταδέχθηκε γιὰ τὴν σωτηρία μας
νὰ "λάβη (ἕως καὶ) δούλου μορφήν"
 
 


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου