* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄

+++

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄

+Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος,
Ἱστορικὸς Τέχνης


«Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ:
Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»

«...Ἡ Θεανδρικὴ Μορφὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἀπὸ τὸν Γ΄ μ.Χ. αἰῶνα καὶ μέχρι σήμερα, ζωγραφίζεται
ἀπαράλλακτη στὰ βασικά της χαρακτηριστικά
σὁλόκληρη τὴν Ὀρθοδοξία.
Μόνον λόγοι οἰκονομίας, ἐπιτρέπουν ἢ καὶ ἐπιβάλλουν

ἐνίοτε, τὴν διακριτικὴ διαφοροποίηση τῆς Μορφῆς Αὐτοῦ,
ὁ Ὁποῖος καταδέχθηκε γιὰ τὴν σωτηρία μας
νὰ "λάβη (ἕως καὶ) δούλου μορφήν"+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου