+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ

+++Μνήμη: 21η Μαΐου


Κοντάκιον

 Κωνσταντῖνος σήμερον, σύν τή μητρί τή Ἑλένη,
τόν Σταυρόν ἐμφαίνουσι, τό πανσεβάσμιον Ξύλον,
πάντων μέν τῶν Ἰουδαίων, αἰσχύνην ὄντα,
ὅπλον δέ, πιστῶν ἀνάκτων κατ’ ἐναντίων∙
δί’ ἠμᾶς γάρ ἀνεδείχθη, σημεῖον μέγα,
καί ἐν πολέμοις φρικτόν. 
 
* * * 
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 
 
 
 
 
 
 +++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου