* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (Μέρος Δ΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΚΖ΄)


...ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΕΝΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΙ μὲ τοὺς βοηθούς του
περιποιήθηκαν λίγο τὸ πρῶτο ἐκεῖνο πρόχειρο καὶ ἀτελὲς σκιτσάκι,
τὸ ὁποῖο λίγο λίγο ἀναπτύχθηκε καὶ βελτιώθηκε.

Πρῶτα προστέθηκε φυσικὰ ἡ πανσεβάσμιος Κεφαλὴ τοῦ Κυρίου,
ἡ ὁποία τὴν πρώτη φορὰ δὲν εἶχε ζωγραφισθῆ, ἴσως ἐπειδὴ εἶναι δεδομένη,
γνωστὴ καὶ σταθερὴ πάντοτε. Σχεδιάστηκαν ἐπίσης τὸ φωτοστέφανο
μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν ἀπαραίτητη καὶ τόσο σημαντικὴ
γιὰ κάθε Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἐπιγραφή: Ὁ ὬΝ.Ὅλο τὸ κεντρικὸ θέμα τοποθετήθηκε μέσα σὲ ἕνα πλατὺ Σταυρὸ
μὲ μεγάλες στρόγγυλες κεραῖες. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ τονιζόταν
ἀκόμη περισσότερο ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Κύριός μας ἔσωσε
τὸ χαμένο Προβατάκι Του, τὸν ἄνθρωπο,
δηλαδὴ τὸ Σταυρικὸ Πάθος Του.

Εἶχε ἀσφαλῶς καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ τὸν σκοπό της, ἐφ’ ὅσον,
σύμφωνα μὲ τὸν Δάσκαλο τῶν ἁγιογράφων,

«...στὴν Εἰκόνα ὅλα, μὰ ὅλα ὅσα ζωγραφίζονται ὀφείλουν νὰ ἔχουν κάποιο νόημα. Τίποτα δὲν πρέπει νὰ γίνεται ἀ-νόητα, ῾῾ἔτσι᾽᾽ ἢ ῾῾γιατὶ ἔτσι μᾶς ἀρέσει᾽᾽,
χωρὶς λόγο, αὐθαίρετα»
...Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου