* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Εἰκονολογικὸ ὑπόμνημα στὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου

--


Εἰκονολογικὸ ὑπόμνημα στὴν Ἀνάληψη τοῦ ΚυρίουΣτὴν Εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως, ἔχουμε δύο ἐπίπεδα εἰκονογραφήσεως,
σαφῶς διαχωρισμένα μεταξύ τους.
Στὸ κάτω ἐπίπεδο, σὲ γήινο τοπίο μὲ ὄρη καὶ ἐλαιόδενδρα,
ἀνάμεσα σὲ δύο λευχειμονοῦντες Ἀγγέλους καὶ τὸν Χορὸ τῶν Ἀποστόλων,
εἰκονίζεται ἡ Κυρία Θεοτόκος,
ἡ Ὁποία
«κατὰ τὴν ἄγραφον παράδοσιν» παρεστάθη στὴν Ἀνάληψι.

Συνήθως ζωγραφίζεται σὲ μεγαλόπρεπη κατ’ ἐνώπιον στάσι,
ἐνίοτε ἐπάνω σὲ ὑποπόδιον, βεβαία, ἤρεμη καὶ προσευχομένη,
σὲ ἀντίθεσι μὲ τοὺς ἀπορημένους,

ἐν κινήσει εὑρισκομένους Ἀποστόλους.
Τὸ ἀριστερό Της χέρι σὲ κάποιες Εἰκόνες βρίσκεται σὲ στάσι ἀντιστάσεως,
ἴσως πρὸς τὴν ταραχὴ καὶ τὴν ἀπορία τῶν Ἀποστόλων.Οἱ Ἄγγελοι, ποὺ τὴν περιβάλλουν, τιμῆς ἕνεκεν, εἶναι στραμμένοι
καὶ συνομιλοῦν μὲ τοὺς Ἀποστόλους, δείχνοντάς τους τὸν ἀνερχόμενο
στὸν Οὐρανὸ Κύριο,
ὅπως ὑποδηλώνουν τὰ ὑψωμένα χέρια τους:

«…Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τὶ ἐστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν;
Οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται
ὃν τρόπον ἐθεάσασθε Αὐτὸν πορεύομενον εἰς τὸν οὐρανόν…»
Οἱ Ἀπόστολοι, στοὺς ὁποίους ἀνάμεσα εἰκονίζεται καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
καίτοι πολὺ ἀργότερα προστέθηκε στὸν Χορό τους, στέκονται ἀπορημένοι,
βλέποντες τὸν Κύριο νὰ ἀνέρχεται εἰς τὸν Οὐρανόν, καὶ ἁπλώνουν τὰ χέρια τους
πρὸς Ἐκεῖνον μὲ σφοδρὲς καὶ εὔγλωττες κινήσεις, ἴσως ἐμπνευσμένες
ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἑορτῆς:


«…μὴ ἐάσῃς ἡμᾶς ὀρφανοὺς Κύριε…»Στὸ ἄνω ἐπίπεδο, τὸ ὁποῖο ἔχει διαχωριστεῖ ἀπὸ τὴν γῆ,
ὁ Κύριος γιὰ πρώτη φορά στὸ Δωδεκάορτο μέσα σὲ «δόξαν στρογγύλην»,
σύμβολο τοῦ τελείου, τῆς τελειώσεως, ἐφ’ ὅσον μόνον τώρα,
σ’ αὐτὴν τὴν Ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως, «τὴν ὑπὲρ ἡμῶν ἐπλήρωσε οἰκονομίαν»,
ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ στὸ Κοντάκιό της:

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄.
Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν,
καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις,

ἀνελήφθῃς ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος,
καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε· ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν,
καὶ οὐδεὶς καθ’ ὑμῶν.


Τὴν δόξα βαστάζουν τιμητικῶς Ἄγγελοι, ἐνῶ ὁ Κύριος
καὶ σ’αὐτὴν
τὴν Ἁγιογραφικὴ σύνθεσι, κρατᾶ στὸ ἀριστερό Του χέρι
τὸ εἰλητάριο
μὲ τὸ Εὐαγγέλιό Του
, ἐνῶ μὲ τὴν θεία Δεξιά Του εὐλογεῖ
γιὰ τελευταία φορὰ ἐπὶ γῆς τὴν Ἐκκλησία Του,
τὴν ὁποία ἐκπροσωποῦν
ἡ Παναγία Μητέρα Του
καὶ οἱ ἀγαπημένοί Του Μαθητές.
* * *

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου