* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

Εικονολογικό αφιέρωμα στις εορτές του Πεντηκοσταρίου (Κυριακή του Παραλύτου Α΄)+++
ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥΣΤ΄
(Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, Α΄)

Κοντάκιον. Ἦχος γ΄. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Τὴν ψυχήν μου, Κύριε, ἐν ἁμαρτίαις παντοίαις,
καὶ ἀτόποις πράξεσι, δεινῶς παραλελυμένην,
ἔγειρον τῇ θεϊκῇ Σου ἐπιστασίᾳ,
ὥσπερ καὶ τὸν παράλυτον ἤγειρας πάλαι,
ἵνα κράζω σεσωσμένος·
Οἰκτίρμον δόξα, Χριστέ, τῷ κράτει Σου.Ἐδῶ ὑπόμνημα στὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου