ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Εικονολογικό αφιέρωμα στις εορτές του Πεντηκοσταρίου (Κυρακή ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Α΄)

+++


ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
Ι΄
(Κυριακὴ ΣΤ' ἀπὸ τοῦ Πάσχα.
Ἑορτὴ τοῦ θαύματος εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλόν)«...Εἰκονογραφικὴν ἀπόδοσιν τοῦ θαύματος τούτου τοῦ Κυρίου
εὑρίσκομεν εἰς πλείστους ὅσους Ναοὺς ἀπὸ τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς
μέχρι σήμερον. Ἐκ τῶν συγχρόνων τὴν ἴασιν τοῦ Τυφλοῦ,
πλὴν τῶν ἄλλων, ἀφῆκεν εἰς διαφόρους Ναοὺς καὶ ὁ μέγας
σύγχρονος ἁγιογράφος ἀείμνηστος Φώτιος Κόντογλου.
Οὗτος ἐμιμήθη τοὺς παλαιοὺς βυζαντινοὺς ἁγιογράφους...»Διαβᾶστε ἐδῶ τὸ ὑπόμνημα στὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου