+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Δόγμα και εικόνα.Εκκλησία και τέχνη (Μ. Φώτιος), Μέρος ΙΕ΄

--

᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ῾Αγίου Πατρὸς ἡμῶν
Φωτίου τοῦ Μεγάλου
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

(6η Φεβρουαρίου)


ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

(Μέρος ΙΕ ́)

...Καθώς ζει μέσα σ`ένα τέτοιο κλίμα ο Μέγας Φώτιος
δεν βλέπει μόνο πίσω του, ούτε αναπαύεται στο παρόν.
Σταθερός και συγκεκριμένος στις απόψεις του, που αποτελούν
θέσεις της αγωνιζόμενης Εκκλησίας, κοιτάζει προς το μέλλον
και ρίχνει τα θεμέλια των εικογραφικών κύκλων και προγραμμάτων.Προφήτης και χαρισματικός Πατήρ αποφαίνεται με σιγουριά
για την άμεση συνάρτηση δόγματος και Εικόνας.
Ανακοινώνει τις ασφαλιστικές δικλείδες, οριοθετεί τα περάσματα
της τέχνης μέσα από τους ερμηνευτικούς δρόμους της Εκκλησίας
και ανακεφαλαιώνει την Ορθόδοξη διδασκαλία για τις Εικόνες.Η φωνή του είναι απλή και ξεκάθαρη, δυνατή ώστε να διατρυπά
τους αιώνες και να φτάνει ως εμάς σήμερα.
"Εκείνος που πιστεύει στη διδασκαλία των Γραφών και στην ορθότητα
του δόγματος σέβεται, προσκυνά και τιμά τις ιερές Εικόνες.
Εκείνος που δεν πιστεύει στη διδασκαλία των Γραφών
και στην ορθότητα του δόγματος ούτε σέβεται, ούτε προσκυνά,
ούτε τιμά τις άγιες Εικόνες". Είναι η φωνή της Aλήθειας
για τα σχήματα και τα χρώματα και τις ιερές μορφές,
που ξεδιπλώνουν και αποκρυπτογραφούν το μυστήριο του δόγματος......Η φωνή του Θεού δηλαδή.
Από το βιβλίο
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Αθανασίου Παλιούρα


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου