ΠΕΡΙ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Ή Ιερά εικών της Αναστάσεως

+++

Ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς ᾿Αναστάσεως

Βασικαὶ Θέσεις

πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος...ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ νὰ τονισθῇ ἰδιαιτέρως, ὅτι εἰς τὸ Συνοδικὸν
τῆς ᾿Ὀρθοδοξίας γίνεται ἀναφορὰ εἰς τὴν ἱερὰν Εἰκόνα
τῆς
᾿Αναστάσεως, ὁμοία πρὸς ἐκείνην τοῦ ῾Ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ:

«᾿Ἐν γὰρ ταῖς εἰκόσιν ὁρῶμεν τὰ ὑπὲρ ἡμῶν
τοῦ
Δεσπότου Πάθη, τὸν Σταυρόν, τὸν Τάφον,
τὸν ῞Αδην
νεκρούμενον καὶ σκυλευόμενον».

᾿Αξιοπρόσεκτον, ὅτι δὲν προστίθεται: «τὴν ᾿Ανάστασιν καὶ
τὴν ἔξοδον ἐκ τοῦ Τάφου», διότι ὡς παράστασις τῆς ᾿Αναστάσεως
ἐθεωρεῖτο ἀνέκαθεν ἀπὸ τὴν ῾Ἱερὰν Παράδοσιν
τὸ «πατεῖν
τὸν ᾅδην καὶ ἐγείρειν τὸν ᾿Αδάμ»...

Διαβᾶστε ἐδῶ ὁλόκληρη τὴν Μελέτη


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου